งานสกรีนเสื้อปุ๋ย แสนดี..อีแจ่ม

Posted on May 5, 2014 by

งานสกรีนเสื้อปุ๋ย แสนดี..อีแจ่ม เขียวตามตูด โตตามวัย เป็นเสื้อแจกเกษตรกร งานเป็นเสื้อยีนส์นำมาสกรีนด้านหลังด้วยสีขาว

เสื้อปุ๋ย แสนดี อีแจ่ม

เสื้อปุ๋ย แสนดี อีแจ่ม

เสื้อปุ๋ย แสนดี อีแจ่ม

เสื้อปุ๋ย แสนดี อีแจ่ม

เสื้อปุ๋ย แสนดี อีแจ่ม

เสื้อปุ๋ย แสนดี อีแจ่ม

เสื้อปุ๋ย แสนดี อีแจ่ม

เสื้อปุ๋ย แสนดี อีแจ่ม

Leave a Reply

Waraluk.com