เสื้อปลูกป่า หอวัง นนทบุรี

Posted on December 10, 2013 by

งานสำหรับกิจกรรมยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับ และนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางนักเรียนโรงเรียน หอวังนนท์ ที่จัดกิจกรรมไปปลูกป่าชายเลนกันที่ชลบุรี และมีการมำทำเสื้อกับเรา ขอบคุณทั้งคณาจารย์และผู้ปกครองพร้อมๆกับเด็กนักเรียนด้วยนะครับ

เสื้อปลูกป่า หอวังนนท์

เสื้อปลูกป่า หอวังนนท์

เสื้อปลูกป่า หอวังนนท์

เสื้อปลูกป่า หอวังนนท์

 

เสื้อปลูกป่า หอวังนนท์

เสื้อปลูกป่า หอวังนนท์

 

เสื้อปลูกป่า หอวังนนท์

เสื้อปลูกป่า หอวังนนท์

 

น้องๆที่ไปส่งรูปมาให้ สกรีนเสื้อ ปลูกป่า หอวังนนท์

น้องๆที่ไปส่งรูปมาให้ สกรีนเสื้อ ปลูกป่า หอวังนนท์

 

Leave a Reply

Waraluk.com