งานสกรีนเสื้อกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อบจ.

Posted on July 26, 2013 by

งานสกรีนเสื้อกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อบจ.
เป็นเสื้อสีเขียวสกรีนเบอร์และโลโก้ของ อบจ ค่ะ

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

 

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

 

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

 

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

งานสกรีนเบอร์เสื้อ ชุดกีฬา อบจ.ปทุมธานี

ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะค่ะ

 

Leave a Reply

Waraluk.com