ผลงาน งานปักชื่อเหนือเบอร์เสื้อบอล คุณ adison

Posted on April 13, 2012 by

งานนี้เป็นงานปักครับ แต่ปักแค่ชื่อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปที่ด้านหลัง บริเวณเหนือเบอร์
ขอบคุณสำหรับงานจากคุณ Adison ด้วยนะครับ

ปักชื่อเหนือเบอร์ รูปที่ 1

ปักชื่อเหนือเบอร์ รูปที่ 1

ปักชื่อเหนือเบอร์ รูปที่ 2

ปักชื่อเหนือเบอร์ รูปที่ 2

 

ปักชื่อเหนือเบอร์ รูปที่ 3

ปักชื่อเหนือเบอร์ รูปที่ 3

 

ปักชื่อเหนือเบอร์ รูปที่ 4

ปักชื่อเหนือเบอร์ รูปที่ 4

 

Leave a Reply

Waraluk.com