PORTFOLIOS*NET ขอแรงสนับสนุน! ร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยที่เพจ “ศิลปินไทย (Thai Artists)”‏

Posted on January 25, 2012 by

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ผมได้รับเมล์จาก PORTFOLIOS*NET เพื่อขอแรงสนับสนุนโครงการ เว็บไซต์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปินไทย ทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศ หลากสาขา ทุกรุ่น ทุกวัย ข้อมูลศิลปินต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ข้อมูลหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ (ภาษาไทย/อังกฤษ) เพื่อการค้นหา ติดต่อซื้อขายผลงาน เยี่ยมชม พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการช่วยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

เว็บ PORTFOLIOS*NET เป็นเว็บที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของศิลปินยุคใหม่อยู่แล้ว ดังนั้นหากใครสนใจอยากให้มีเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาก็เข้าไปช่วยกัน กด LIKE สนับสนุนความคิดของท่านได้ที่  www.facebook.com/ThaiArtists

 

ขอบคุณรูปภาพจาก
e-more

Leave a Reply

Waraluk.com